3H Baterija

V podjetju RTC d.o.o. smo s septembrom 2018 začeli projekt, financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 3H baterija. Cilj projekta je razvita 3H baterija, ki zagotavljala veliko trenutno moč (tudi do nekaj minut, velike izstopne moči do 50C) ob istočasni veliki energijski gostoti baterijskega paketa (velik doseg, več kot 175Wh/kg), kar bo po končanju projekta omogočilo njeno trženje na izbranih segmentih in nadaljnji razvoj (različne konfiguracije glede na zahteve trga za širitev uporabnosti).

Posledično povečava konkurenčnosti električnih vozil direktno s sedanjimi izvedbami na motorje z notranjim izgorevanjem (kar z obstoječimi baterijami trenutno ni mogoče) ter tako predvidena močna širitev trga električnih vozil tudi v ekstremnih športih.

V teh okvirih so operativni cilji naslednji:

  • Cilj je razvita 3H baterija, ki bo v celoti izpolnjevala postavljene zahteve za predvideno uporabo v e-motorju za motokros
  • Realizacija inovativne zamisli, saj bodo v 3H baterijo vgrajene 3 inovacije, ki predstavljajo danes novost na tržišču
  • Krepitev razvojnega potenciala sodelujočih podjetij – RTC in EMT na osnovi sodelovanja z raziskovalno organizacijo FERI
  • Krepitev razvojnih kapacitet podjetij z zaposlitvijo novih raziskovalcev

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si